//
du läser...
ADHD - NPF

Valet 2010 – Alla partiers svar om NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)

Den här texten nedanför kopierade jag RAKT AV från Attention Riks hemsida, däremot fetade jag alla rubriker och streckade under dem så det blev lättare att hitta vilket som var vilket parti svar. (Till dig som aldrig läst min blogg: NPF är en förkortning för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, ADD, Asperger och Tourette.

Med ungefär en vecka kvar till valet är det snart dags att bestämma sig för vad man ska rösta på. Därför frågade vi riksdagspartierna vilka insatser de vill få till stånd för personer med NPF. Såhär svarade de*:

Allianspartierna

Moderaterna
Det finns en rad olika insatser som syftar till att göra det lättare för personer med funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarknaden. Det gäller bland annat nystartsjobb, stöd till arbetshjälpmedel och personligt biträde, skyddad anställning, utvecklings- och trygghetsanställningar. Men mer kan göras. Myndigheter, kommuner och landsting såväl som företag måste bli bättre på att anställa personer med funktionsnedsättning. Attityder gentemot personer med funktionsnedsättning måste påverkas och goda exempel lyftas fram för att inspirera och visa på möjligheter istället för hinder. Även informationen till arbetsgivare och anställda om till exempel de stödinsatser som erbjuds behöver förbättras. De lönesubventionerade anställningar som finns bör ses över för att bli mer effektiva och flexibla i förhållande till individernas olika behov. Samtidigt är det viktigt att förhindra inlåsningseffekter i de trygghetssystem som finns idag till exempel sjukförsäkringen och i individuella insatser som daglig verksamhet. Dessa system och insatser ska finnas för dem som behöver, men det ska också finnas möjlighet att prova olika former av arbete med stöd, exempelvis i form av lönebidrag och trygghetsanställningar.

Folkpartiet
Vi vill öppna arbetsmarknaden för personer med funktionshinder genom bland annat följande åtgärder:
– Bristande tillgänglighet ska utgöra diskriminering enligt lag.
– Jobbcheckar, ett intyg som redan på förhand visar vilka stödformer en arbetssökande med funktionsnedsättning har rätt till, ska införas.
– Lönebidragen ska reformeras – den som drabbas av arbetsfunktionsnedsättning ska kunna få lönebidrag för att fortsätta på sin arbetsplats.
– Staten, kommunerna och landstingen bör vara föredömliga arbetsgivare. Staten bör inrätta traineeprogram i statliga myndigheter för personer med funktionsnedsättning.

Centerpartiet
Om man har en funktionsnedsättning är det viktigt att den hjälp och det stöd man får är anpassat efter individens behov. Därför vill vi ge människor med funktionsnedsättning ökade möjligheter att bestämma över innehållet i stöd, hjälp och service. När det gäller arbetsmarknaden har Centerpartiet och regeringen förbättrat möjligheterna till sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. Det har skett genom utökade möjligheter till lönebidrag och arbetsplatsanpassning, mer pengar till Samhall samt införandet av nystartsjobb och jobb- och utvecklingsgarantin. Men Centerpartiet vill se ännu fler och snabbare insatser för att personer med funktionshinder ska kunna försörja sig genom eget arbete. De sociala företagen har en mycket viktigt roll i detta sammanhang. Centerpartiet vill att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska betraktas som en diskrimineringsgrund och omfattas av diskrimineringslagstiftningen. Regeringen ska gå vidare med lagförslag på området men vi inväntar svaren från utredningens remissrunda för att få till stånd en så bra lag som möjligt.

Kristdemokraterna
Ett av de tretton steg för ett mänskligare samhälle som Kristdemokraterna går till val på är att alla som kan ska få jobba. Personer med funktionsnedsättning måste få möjlighet till jobb. Lönebidragen måste förbättras, trygghetsanställningarna öka och den offentliga sektorn ska visa vägen för övriga arbetsgivare genom att nyanställa 10 000 personer med funktionsnedsättning.

De rödgröna

Socialdemokraterna
Alla som kan och vill bör få möjlighet att delta i arbetsliv och samhällsliv på något sätt, även om man inte kan ta ett vanligt arbete. Den vilja att delta som finns hos varje människa måste tas till vara. Det behövs därför särskilt stöd och riktade insatser för dessa grupper istället för dagens borgerliga politik med ekonomisk bestraffning och försämrade villkor för de mest utsatta. Vi har en klar vision om ett samhälle präglat av solidaritet och alla människors lika värde. Det innebär att samhället skall verka kompensatoriskt och ge mer till de barn och vuxna som har större behov men också en tilltro till varje människas förmåga att med rätt stöd och uppmuntran utvecklas och blomma.

Miljöpartiet
Vi föreslår också ökat stöd till socialt företagande och anser att Samhall ska prioritera dem som har allra svårast att nå ut på arbetsmarknaden. I övrigt föreslår vi kraftigt ökade arbetsmarknads- och utbildningsinsatser för alla långtidsarbetslösa. Dessutom vill vi att arbetsgivare som anställer ungdomar som är arbetslösa ska få en skattereduktion motsvarande hela arbetsgivaravgiften under ett år. Vi vill också samla Arbetsförmedlingens, Försäkringskassans och delar av kommunernas insatser för sjuka och arbetslösa i en och samma organisation på lokal nivå enligt principen ”en dörr in”. Vi kallar det MOA-kontor, där MOA står för ”människor och arbete”. På längre sikt verkar Miljöpartiet för en sammanslagning av sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring till ett gemensamt system för arbetslivstrygghet.

Vänsterpartiet
Det finns mycket fördomar om personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som är svåra att bryta ner om inte fler får chansen att arbeta. Därför behövs arbetsmarknadspolitiska insatser. Det handlar om mer pengar till Samhall för att de ska kunna erbjuda fler människor arbete och att skapa fler lönebidragsplatser. Den offentliga sektorn måste också ta sitt ansvar på ett helt annat sätt än idag för att anställa personer med funktionsnedsättning.  Unga med funktionsnedsättning är en grupp som Vänsterpartiet vill satsa särskilt på. Vi har tagit fram ett paket med fem punkter. 1 Unga med funktionsnedsättning ska kunna studera på universitet eller högskola i ett år med stöd från Arbetsförmedlingen, detta kallar vi för Utvecklingsår. 2 Inför personliga arbetsförmedlare som följer den unge under en längre tid. 3 Gör lönebidraget personlig istället för knutet till arbetsplatsen för att minska byråkratin. 4 Gör hjälpmedlen personliga. 5 Vänsterpartiet vill satsa på ett kunskapslyft för ungdomar mellan 20–24 år. Dessa åtgärder kommer givetvis också att nå även unga med funktionsnedsättning”.
*Några av texterna är kortade, men alla konkreta åtgärdsförslag som partierna gav finns med här.

Annonser

Om Tant Rasch

"DAMPTANT MED RÄTT ATT PÅVERKA" Lene Rasch är förmodligen en rätt vanlig tant i 50 års-trotsen med hyperaktiva egenskaper.

Diskussion

Inga kommentarer ännu.

Jag blir himla glad om du tar dig tid för en kommentar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

TANT RASCH ÄR SÅKLART EN HELT UNDERBAR

Månadsarkiv

Jag smygkollar

RSS Tarot . En del av mig

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

RSS Disneyland Can Wait

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

RSS Rebecca Rasch

RSS luleadf (bildblogg om Luleå damfotbolls A-lag)

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

RSS Marre och Jacki

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

Min tama lillfirre Sushiann

David, Krokodilmördaren, Max och Maxine har fått sällskap av det bedårande nytillskottet

Besökare på sidan just nu

VARENDA TAGG :-)

Annonser
%d bloggare gillar detta: